MISSIE THEATER
Met theater Thot maken wij theatervoorstellingen voor leerlingen van 5 tot 18 jaar, waar ze ademloos naar kijken, waarin ze kunnen lachen en stil worden van ontroering en ondertussen doen ze ook een inzicht op. De voorstellingen raken sociaal-maatschappelijke problemen waarin de leerlingen zich herkennen en geeft aanleiding voor het bespreekbaar maken van deze problemen.

Voorbeelden:
'Geweld.... NEE!', over zinloos geweld.
'Loverbys', over meisjes die op slinkse wijze tot prostitutie worden gedwongen.
'Het geheim van Pit', over huiselijk geweld.
'Cashflow', over jongeren die diep in de schulden raken.


MISSIE TRAININGEN
Maarten zorgt voor meer openheid en circulatie in de communicatie tussen alle lagen van uw organisatie, waardoor uw medewerkers met meer plezier hun werk doen en waardoor er een betere/hogere productiviteit ontstaat.