TRAININGEN
'Qui veut faire l'ange, fait la bete
'als je probeert een engel te zijn, ontketen je juist het beest''

'Stel jezelf n vraag....'

Veel trainingen zijn als het sprookje 'de kleren ven de keizer'. Je denkt dat je heel wat krijgt maar uiteindelijk sta je in je blootje en heb je niks. Misschien heeft dat veel te maken met het feit dat de mens zlf niet wil veranderen. Hij wil wel dat de omgeving anders wordt en hij heeft goede suggesties hierover maar zodra het dichtbij komt....

De Mongolen wisten het al: 'Je kunt een paard midden in de rivier zetten, je kunt hem niet dwingen te drinken.' Je kunt een mens niet dwingen zich te ontwikkelen. En toch ligt hier de uitdaging voor ons. Daar waar onze weerstand opdoemt, daar ligt een diep inzicht op ons te wachten......

In de trainingen van Maarten Bootsma wordt u bewust welke blokkades binnen de communicatie in uw bedrijf, het productieproces negatief benvloeden. En u krijgt instrumenten om binnen de communicatie weer circulatie te krijgen waardoor het productieproces positief wordt benvloed.

En er is slechts n vraag....
Wilt u werkelijk iets aan het probleem doen of doet u alsof?
Voor we deze vraag stellen, kijken we naar:
- Hoe communiceer ik als ik het geluid bij mijzelf uitzet?
- Welke vaste patronen herhaal ik eindeloos?
- Hoe werk ik mezelf in een conflict terwijl ik denk dat het door de omgeving komt?
- Hoe vaak op een dag ben ik bezig met 'blokkeren' en hoe vaak met 'circuleren' ?
- Waar zou ik mee moeten stoppen?
- En hoe ver wil ik gaan?

De trainingen worden gedeeltelijk op maat gemaakt zodat ze aansluiten bij uw organisatie-doeleinden. Daarnaast geeft Maarten invulling aan zijn eigen missie over communicatiecirculatie en productieverbetering. Er ontstaat hierdoor een mix van een prettig ontspannen samenzijn en een confronterend bewust worden. U bent slechts n vraag verwijderd van de oplossing van uw probleem ....