VISIE
Met een gesloten vuist kun je geen vers water scheppen.

Een grote inspiratiebron voor het werk van Maarten is 'De leer van de Taoïstische handelswijze'. Kort samengevat en vrij vertaald: Een klein mens handelt als een strijder of medicijnman en bereikt hierdoor grote hoogte. Als strijder gaat de mens vastberaden en energiek te werk. Hij stelt duidelijk zijn doel en gaat over tot doelgerichte actie. Dit is het mannelijke aspect van leiderschap. Meestal fungeert de mens echter als medicijnman en stelt zich open, ontvankelijk en zorgzaam op. Dit is het vrouwelijke aspect van leiderschap. Deze mengeling van handelen en open stellen, van strijder en medicijnman, leidt tot grote productiviteit en kracht. Zo wordt een mens een grote leider, al is het alleen al voor zijn eigen leven. En het houdt hem uit het blokkerende patronen. Het leiderschap kent nog een derde aspect: Tao. Van tijd tot tijd trekt de leider zich terug om zich aan de stilte over te geven. De stilte geeft wijsheid en inzien  en gaat voorbij het geprogrammeerde denken. Zijn  Doen  Zijn .... en vervolgens Stilte. Hij trekt zichzelf terug om alles wat is gebeurd van zich af te schudden, om zijn geest te vernieuwen en zijn blikveld te verruimen. Een groot strijder is niet op heldendaden uit ter meerdere eer en glorie van zichzelf. En eventuele nederlagen kan hij heldhaftig incasseren. Een verstandig medicijnman neemt de tijd om zowel zichzelf als anderen te erkennen en voelt zich verantwoordelijk voor het geheel. De mens die weet wanneer het tijd is om te luisteren, te handelen of zich terug te trekken, zal met bijna iedereen overweg kunnen. De leider is helder in zijn doel, oefent weinig druk of dwang uit, geeft leiding aan het proces richting het gekozen doel en onthoudt zich van voortdurende bemoeienis. Hij oefent zijn mensen in saamhorigheid, zelfstandigheid en spontaan handelen. Dit is de ware mens.

In de dagelijkse regieprocessen die ik begeleid heb ik veel ervaring opgedaan in het concreet toepassen van deze visie. Een regisseur moet duidelijk weten wat hij wil maken. Hij moet weten wie er op zit te wachten, welke doelgroep. Ook moet hij meerdere manieren van aanpak beheersen waardoor hij aan kan sluiten bij verschillende soorten spelers en hen motiveren. Vervolgens moet hij een proces kunnen 'opstapelen' tot de uiteindelijke uitvoering. En tijdens dit proces moet hij kunnen organiseren/plannen, doelgericht actie kunnen ondernemen, zich binden aan zijn mensen, omgaan met frustratie en zich uiteindelijk weer losmaken van zijn product. Gaat de regisseur ergens in het proces onzorgvuldig met één van deze aspecten om dan zal het proces blokkeren of in ieder geval weerstand veroorzaken. Uiteindelijk kan dit het eindproduct ernstig schade doen. Is hij alert en bewust bezig met al deze aspecten dan volgt succes.

De afgelopen jaren kwam ik, naast het spelen en regisseren, ook in aanraking met bedrijven en sociaal-maatschappelijke instellingen. Er bleek veel overeenkomst te zijn in hun organisatieprocessen en het regisseren van theatervoorstellingen. Dit zorgde ervoor dat ik mijn visie ook overdraagbaar ben gaan maken. In de vorm van trainingen heb ik leren inzien dat mensen niet zomaar willen veranderen en ook niet makkelijk iets aannemen als dat tegengesteld is aan hun eigen opvattingen. Dat wat voorspelbaar en bekend is heeft de voorkeur boven wat niet bekend en onvoorspelbaar is. Hierdoor kunnen mensen vast raken en lang blijven zitten in patronen en situaties die niet eerlijk, open en respectvol zijn. Het verhelderen van dit proces en het aanbieden van inzichten vanuit mijn ervaring als regisseur is een tweede missie geworden.