THOT WORLDWIDE
www.Thot-Worldwide.com

Doelstelling:; onmacht ombuigen in zelfsturing.
Theategroepen vormen en trainen in interactieve theaterwerkvormen en ze helpen bij het organiseren en financieren van de te spelen voorstellingen. De interactieve educatieve voorstellingen worden gebruikt wanneer er sprake is van sexueel misbruik, verkrachting, incest of andere vormen van fysieke en/of emotionele uitbuiting van iemands integriteit waar ook ter wereld en in het bijzonder in ontwikkelingslanden.
Door het beleven van deze voorstellingen met discussie, wordt het publiek bewust van de mogelijkheden om onmacht om te buigen in zelfsturing.

Doelgroep voor te spelen:
Hoofdzakelijk richten wij ons op jongeren (10-18 jaar), en volwassenen.

Plaats:
In scholen en-of dorpsgemeenschappen, waar ook ter wereld en in het bijzonder in ontwikkelingslanden.

Middel:
Educatief-Interactief- theater, wat letterlijk betekent: het door professionele acteurs (uit het land van herkomst) spelen van een realistisch, herkenbaar en heftig verhaal (45 minuten), gelijk gevolgd door een nabespreking (ook door dezelfde acteurs).
De nabespreking vindt plaats d.m.v. stellingen; ben je het met de stelling eens dan ga je staan, ben je het niet eens dan blijf je zitten .
Tijdens de nabespreking worden delen uit de voorstelling opnieuw gespeeld, eventueel met deelnemers uit het publiek, en wordt er gezocht naar alternatieven om de dilemma's te kunnen doorbreken.
Nabespreking duurt ook ongeveer 45 minuten.
Na afloop krijgt iedere toeschouwer een flyer met de tips en aandachts-punten uit de voorstelling nogmaals op een rijtje.

Missie:
Het ombuigen van onmacht naar zelfsturing, wanneer er sprake is van sexueel misbruik, verkrachting, incest of andere vormen van fysieke en/of emotionele uitbuiting van iemands integriteit waar ook ter wereld in het bijzonder in ontwikkelingslanden.

Streven:
Over 10 jaar (2020) zijn in 10 landen 10 theatergroepen aktief die interactieve voorstellingen spelen over seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen en volwassenen.
De invloed hiervan is: - slachtoffers voelen zich niet langer geisoleerd en buitengesloten. Zij worden gehoord en in hun eigenwaarde gesterkt
- Daarnaast weet de toeschouwer/buitenstaander hoe belangrijk zijn/haar empathie is voor het slachtoffer (dit i.p.v. isolatie en buitensluiting)
- Tot slot beseft de dader de impact van zijn daden.

Algemeen:
De Stichting Thot-Worldwide, Theatre for Education is in 2009 opgericht op initiatief van Maarten Bootsma. De stichting heeft als doel door middel van educatieve en interactieve theatervoorstellingen sociale en maatschappelijke probleemstellingen bespreekbaar en inzichtelijk te maken voor de doelgroep jongeren (12-18 jaar) en volwassenen, waar ook ter wereld en in het bijzonder in ontwikkelingslanden.


Lees meer op de website van Thot Worldwide.